Brief ontvangen?
Bekijk uw dossier online of neem contact met ons op.
Heeft u een aanmaning van CIB ontvangen?
Log in op MIJNCIB om het openstaande bedrag te bekijken, direct te betalen, een betalingsregeling te treffen of online een bezwaar in te dienen.

De toon maakt de muziek

wij zijn persoonlijk en klantgericht

Direct contact met CIB incasso

Ik ontvang graag vrijblijvend informatie.

Centraal Invorderings Bureau

Centraal Invorderings Bureau profileert zich als het meest innovatieve incasso bureau. Door effectief gebruik te maken van e-mail, sms, telefonie, weten wij een snel met uw klant in contact te komen om te werken aan een oplossing. Daarnaast hebben wij landelijke dekking.


Persoonlijk en klantgericht

De communicatielijnen binnen CIB incasso worden optimaal benut, ‘no cure no pay’ is onze standaard en wij werken klantvriendelijk. Met de CIB-webtool bieden wij onze klanten volledige openheid van zaken. Met behulp van onze API documentatie is het zelfs mogelijk om uw eigen systemen te koppelen met de CIB-webtool. Om het incassotraject zo aangenaam mogelijk te maken krijgt u een vaste contactpersoon die u het gehele proces op de hoogte houdt. Onze klanten ervaren onze diensten als zeer persoonlijk en transparant. Wij streven naar een duurzame en langdurige relatie met onze opdrachtgevers.

Wilt u ons incassobureau inschakelen? Maakt u dan een afspraak met één van onze accountmanagers of vraag onze digitale brochure aan.


Met haar 10-jarig bestaan

Centraal Invorderings Bureau is binnen tien jaar tijd uitgegroeid tot een innovatieve en dynamische speler binnen het credit management. Sinds onze oprichting verlenen wij inmiddels aan meer dan 1500 opdrachtgevers onze diensten. Dit zijn onder meer organisaties uit het Midden- en Klein Bedrijf, financiële dienstverleners, online-retailers, zorginstellingen, hostingbedrijven en ledenadministraties. CIB incasso streeft naar een innovatieve verbetering van het creditmanagement. Met onze persoonlijke aanpak creëren wij een efficiënte samenwerking.


Missie en visie

Centraal Invorderings Bureau onderscheidt zich van andere organisaties door een eigentijdse aanpak van creditmanagement. Een uiterst innovatief incassotraject, kwalitatieve medewerkers, Maatschappelijk Verantwoord Incasseren, een scherpe prijsstelling en hoogstaande servicegerichtheid behoren tot de kernwaarden van onze organisatie.

Visie

Personeel

De medewerkers van CIB incasso worden getraind om op een gepaste manier met uw klant om te gaan. Zo dienen zij in het bezit te zijn van het NVI basiscertificaat en zich te conformeren aan de NVI gedragscode. Zij zijn in staat om via verschillende databronnen de juiste gegevens te achterhalen en met uw klanten in contact te komen. Zodra er contact is gelegd proberen wij betaalafspraken te maken of worden betalingsregelingen getroffen. Tijdens onze werkzaamheden zal een goede verstandhouding met uw klant zoveel mogelijk worden gewaarborgd, en zal de persoonlijke situatie van uw klant niet uit het oog worden verloren.

Personeel

Maatschappelijk Verantwoord Incasseren

Problematische schulden kosten de maatschappij jaarlijks veel geld. Het voorkomen van problematische schulden is belangrijker dan het incasseren daarvan. Helaas is het voor het voor sommige klanten lastig om de weg naar de juiste instanties te vinden. Daarom zal CIB incasso, indien er sprake is van problematische schulden, deze in een zo vroeg mogelijk stadium proberen te signaleren en de klant door te verwijzen naar de juiste instanties.

Toekomst ontwikkeling

Incasso Keurmerk.

Centraal Invorderings Bureau is lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). De NVI is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. Als lid dienen wij ons te houden aan de richtlijnen van het Incasso Keurmerk. Hierin staat wat kan, wat mag en wat moet bij het uitvoeren van incassoactiviteiten. Dit betekent onder andere dat wij:

  • De wet en regelgeving juist hanteren. Het Incasso Keurmerk biedt bedrijven en consumenten(organisaties) de zekerheid dat de incasso correct en zorgvuldig uitgevoerd wordt.
  • Staan voor Maatschappelijk Verantwoord Incasseren. De klant wordt op respectvolle wijze behandeld. De vordering incasseren wij tegen zo laag mogelijke kosten, met de mogelijkheid tot gespreid betalen. Hoge gerechtelijke kosten worden zoveel mogelijk voorkomen.

Periodieke toetsing

Een incasso-onderneming die in bezit is van het Incasso Keurmerk, moet aantonen dat zij nog steeds aan de eisen voldoet. Dat wordt getoetst door een onafhankelijke externe audit-commissie Het keurmerk verplicht de incasso-onderneming dan ook om zich altijd en in alle gevallen aan de regels te houden. Wij zijn voor het laatst Incasso Keurmerk gecertificeerd op 26 juni 2020.

Graag verwijzen wij u naar de website van de NVI of het Incasso Keurmerk voor meer informatie.

www.incasso-keurmerk.nl en www.nvio.nl