Brief ontvangen?
Bekijk uw dossier online of neem contact met ons op.
Heeft u een aanmaning van CIB ontvangen?
Log in op MIJNCIB om het openstaande bedrag te bekijken, direct te betalen, een betalingsregeling te treffen of online een bezwaar in te dienen.

Wij zijn open en transparant

vertel ons uw klacht

Direct contact met CIB incasso

Ik ontvang graag vrijblijvend informatie.

Heeft u een klacht?

Het Centraal Invorderings Bureau streeft continue naar een verbetering van haar dienstverlening. Heeft u een klacht over onze werkwijze? Wij stellen het op prijs als u dit aan ons laat weten. U vult hiervoor het klachtenformulier in. Het Centraal Invorderings Bureau hanteert een klachtenprocedure conform de Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen (NVI).

Klachtenprocedure

Het Centraal Invorderings Bureau stuurt u binnen 5 dagen na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging geven wij aan dat u binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van ons ontvangt. Als deze 15 werkdagen niet haalbaar zijn, berichten wij u hier schriftelijk over. Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, meld dan uw klacht na ontvangst van de schriftelijke reactie bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) of het Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten (KIGID). Informeer eerst of zij uw klacht in behandeling kunnen nemen.

Let op

Onderstaand klachtenformulier is enkel bedoeld voor klachten jegens de handelswijze van het Centraal Invorderings Bureau. Wanneer u bezwaar wilt maken tegen de ontvangen aanmaning of de grondslag van de openstaande factuur, vul dan het bezwaarformulier in op www.aanmaningontvangen.nl

Klachtformulieren waarin geen geldig e-mailadres of postadres opgenomen zijn, kunnen niet door ons kantoor worden behandeld en zullen worden verwijderd.