Brief ontvangen?
Bekijk uw dossier online of neem contact met ons op.
Heeft u een aanmaning van CIB ontvangen?
Log in op MIJNCIB om het openstaande bedrag te bekijken, direct te betalen, een betalingsregeling te treffen of online een bezwaar in te dienen.

Onze innovatieve aanpak

maakt het transparant en inzichtelijk

Direct contact met CIB incasso

Ik ontvang graag vrijblijvend informatie.

Daadkracht met een gepaste toon

CIB incasso hanteert verscheidene methodes om in contact te komen met uw klanten. Door intensieve, maar gepaste communicatie met uw klanten weten wij snel de achterliggende reden van de uitblijvende betaling te achterhalen en samen met uw klant aan een oplossing te werken.


Ons proces

CIB incasso heeft een eigen effectieve en klantvriendelijke methodiek ontwikkeld voor het innen van uw onbetaalde nota’s van uw klanten. Wij hebben de hoofdlijnen van dit traject voor u op een rijtje gezet.

Dien uw vordering online in

Vordering uit handen geven?
Middels onze CIB-webtool kunt u uw incassozaken, eventueel voorzien van extra documenten, bij ons snel en eenvoudig online indienen. Wanneer u voor 16.00 uur uw incassodossier heeft ingediend, zal uw klant diezelfde dag nog door CIB incasso worden aangeschreven.

Dien uw vordering online in

Incasso

Ons minnelijke incassotraject is intensief door de inzet van post, e-mail, sms en telefonie. Ons kantoor is bereikbaar van 08.30 tot 20.00 uur. Dit alles om zo snel mogelijk met uw klant in contact te komen om de reden van het uitblijven van de betaling te achterhalen én te werken aan een oplossing. U bent er zeker van dat uw klant op een correcte manier behandeld wordt doordat CIB incasso trotse houder is van het Incasso Keurmerk (www.nvio.nl)

Via de CIB-webtool kunt u eenvoudig uw vordering uit handen geven en altijd realtime de status van uw vordering inzien. De online tool communiceert zeer gedetailleerd alle communicatie die tussen CIB incasso, klant en opdrachtgever plaatsvindt. Voor onze klanten is het mogelijk om zowel telefonisch als online te communiceren met de persoonlijke zaakbehandelaar.

Incasso

Persoonlijk contact

Persoonlijk contact is één van de kernwaarden van CIB incasso. Elke klant van CIB incasso krijgt een persoonlijke zaakbehandelaar welke fungeert als vaste contactpersoon gedurende het gehele incassoproces. Iemand die u en uw organisatie kent en weet wat er speelt. Dit is uw aanspreekpunt voor vragen, advies en/of problemen. Dus geen lange wachttijden bij klantenservices of vragen die niet beantwoord worden!

Persoonlijk contact

Contact met de klant

Het is ons doel om het de klant zo makkelijk mogelijk te maken om de betaling aan CIB incasso te verrichten of om met ons in contact te treden om bijvoorbeeld een regeling te treffen. Al onze e-mailberichten zijn voorzien van een directe iDeal-link. Tevens kan in heel Nederland contant betaald worden bij alle grenswissel- en postkantoren. Voor uw klanten hebben wij een website ingericht waar zij terecht kunnen voor het online indienen van een bezwaar, het aanvragen van een betalingsregeling of het achterlaten van een terugbelverzoek. Via www.aanmaningontvangen.nl geven wij klanten op een laagdrempelige wijze de mogelijkheid om met ons in contact te komen. Tevens heeft CIB incasso specialisten op het gebied van Schuldhulpverlening om klanten met problematische schulden op een juiste manier door te verwijzen naar de betreffende instanties.

Contact met debiteur

Maatschappelijk verantwoord incasseren

CIB incasso staat voor het maatschappelijk verantwoord incasseren. Hetgeen inhoudt dat wij altijd rekening houden met iemands persoonlijke situatie. Kan een schuld niet in één keer betaald worden? Dan is er altijd ruimte voor een op maat gemaakte regeling. Indien wij signaleren dat iemand problematische schulden heeft wijzen we klanten door naar de schuldhulpverlening instanties. Problematische schulden kunnen immers vaak niet door de persoon zelf worden opgelost en vroegtijdige signalering helpt bij het voorkomen van (nog) meer schulden.

Schuldbewaking

Klantacceptatie

Werkt u met bedrijven en/of particulieren? Er schuilt altijd een risico bij het aangaan van een relatie met een nieuwe klant. Voorkom verrassingen achteraf en weet met wie u zaken doet!

Met het online CIB kredietrapport krijgt u inzicht in de historie en huidige situatie van de betrokken instantie of particulier, in de moraliteit en de kredietwaardigheid. U krijgt direct antwoord op vragen omtrent de kredietwaardigheid, financiële rapportage met betrekking tot bezittingen, liquiditeiten, bankrelaties en betalingservaringen - aangevuld met een creditscore.

Klantacceptatie

Debiteurenbeheer

Het debiteurenbeheer is een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering. U wilt tenslotte tijdig betaald worden voor hetgeen u heeft geleverd. Een zichtbare trend is het uitbesteden van het debiteurenbeheer. U houdt op deze manier meer tijd over voor uw core business.

Tegen een minimale vergoeding kunt u via de online portal op onze website uw facturen digitaal aanmaken. CIB incasso is verantwoordelijk voor de facturatie, het debiteurenbeheer, de betalingsverwerking en incasso. U ontvangt wekelijks een overzicht met alle geïncasseerde bedragen.

Debiteurenbeheer

Gerechtelijke incasso

Soms is een gerechtelijke procedure helaas het enige dat rest om uw vordering te incasseren. Voorafgaand aan een gerechtelijk traject, verstrekken wij u eerst een advies. Waarbij we ook kijken naar de persoonlijke situatie van uw klant.

De gerechtelijke kosten zijn meestal voor de verliezende partij, echter wanneer een klant geen verhaal biedt komen de werkelijk gemaakte kosten normaal gesproken voor rekening van de eisende partij.

Gerechtelijke incasso

Maximaal kostenrisico

Wanneer u procedeert via CIB incasso dan geniet u altijd van een maximaal kostenrisico. Dit houdt in dat uw kosten altijd tot een klein minimum zijn beperkt, ook als de procedure niet leidt tot het gewenste resultaat.


Internationale incasso

Doet u zaken met buitenlandse ondernemingen en blijken dit wanbetalers? Juridische mogelijkheden zijn vaak gering en gerechtelijke procedures zijn tijdrovend en kostbaar. Neem contact met ons op om gezamenlijk te kijken naar uw mogelijkheden en voorkom hiermee dat uw facturen bij een wanbetaler onnodig lang uitstaan.

Wij werken samen met gekwalificeerde lokale kantoren en agenten en zijn in staat uw internationale vordering op succesvolle wijze af te ronden.

Internationale incasso

Juridische bijstand

Om veilig te ondernemen is het essentieel om zoveel mogelijk risico's uit te sluiten. Verscheidene ondernemers vergissen zich in bepaalde risico’s met betrekking tot het juridische vlak. Door gebrek aan kennis en tijd kunnen juridische problemen optreden. Om u te behoeden voor juridische vraagstukken biedt CIB incasso een betaalde oplossing in juridische bijstand.

Juridische bijstand

Algemene voorwaarden

Veel ondernemers onderschatten het belang van correcte algemene voorwaarden. Foutieve of onvolledige algemene voorwaarden geven juridische problemen een kans. Door te investeren in algemene voorwaarden verzekert u uw onderneming van stabiliteit en voorkomt u eventuele juridische geschillen. CIB incasso kan voor een vaste prijs uw algemene voorwaarden op maat verzorgen.

Overeenkomsten

Aan diverse contracten, samenwerkingsvormen en afwijkende afspraken ligt meestal een overeenkomst ten grondslag. Om in een later stadium niet in eventuele discussies en/of problemen te komen is het van belang dergelijke afspraken kundig vast te leggen. De juristen van CIB incasso kunnen u hierbij ondersteunen.