Onze innovatieve aanpak

maakt het transparant en inzichtelijk

Direct contact met CIB incasso

Ik ontvang graag vrijblijvend informatie.

Daadkracht met een gepaste toon

CIB incasso hanteert verscheidene methodes om in contact te komen met wanbetalers. Door intensieve, maar gepaste communicatie met een wanbetaler weten wij onze relaties te verrassen met hoge incassoscores


Ons proces

CIB incasso heeft een eigen effectieve methodiek ontwikkeld voor het innen van uw onbetaalde nota’s door wanbetalers. Wij hebben de hoofdlijnen van dit traject voor u op een rijtje gezet.

Dien uw vordering online in

Vordering van wanbetalers uit handen geven?
Middels onze CIB-webtool kunt u uw incassozaken, eventueel voorzien van extra documenten, bij ons snel en eenvoudig online indienen. Wanneer u voor 16.00 uur uw zaak heeft ingediend, zal uw debiteur diezelfde dag nog door CIB incasso worden aangeschreven.

Dien uw vordering online in

Incasso

Ons minnelijke incassotraject is uitzonderlijk intensief door de inzet van post, e-mail, sms, telefonie, sociale media en huisbezoeken van 08.30 tot 21.00 uur. De wanbetaler komt werkelijk niet meer om ons heen! Via de CIB-webtool kunt u eenvoudig uw vordering uit handen geven en altijd realtime de status van uw vordering inzien. De online tool communiceert zeer gedetailleerd alle communicatie die tussen CIB incasso, debiteur en opdrachtgever plaatsvindt. Voor onze klanten is het mogelijk om zowel telefonisch als online te communiceren met de persoonlijke zaakbehandelaar.

Incasso

Persoonlijk contact

Persoonlijk contact is één van de kernwaarden van CIB incasso. Elke klant van CIB incasso krijgt een persoonlijke zaakbehandelaar welke fungeert als vaste contactpersoon gedurende het gehele proces. Iemand die u en uw organisatie kent en weet wat er speelt. Dit is uw aanspreekpunt voor vragen, advies en/of problemen. Dus geen lange wachttijden bij klantenservices of vragen die niet beantwoord worden!

Persoonlijk contact

Contact met debiteur

Het is ons doel om het de debiteur zo makkelijk mogelijk te maken om de betaling aan CIB incasso te verrichten of om met ons in contact te treden. Al onze e-mailberichten zijn voorzien van een directe iDeal-link. Tevens kan in heel Nederland contant betaald worden bij alle grenswissel- en postkantoren. Voor uw debiteuren hebben wij een website ingericht waar zij terecht kunnen voor het online indienen van een bezwaarschrift, het aanvragen van een betalingsregeling of het achterlaten van een terugbelverzoek. Via www.aanmaningontvangen.nl geven wij debiteuren op een laagdrempelige wijze de mogelijkheid om met ons in contact te komen. Bovendien kunnen debiteuren ons zowel overdag als in de avonduren telefonisch bereiken.

Contact met debiteur

Schuldbewaking

Schuldbewaking houdt in dat (afgeboekte) vorderingen voor een lange periode op een geautomatiseerde wijze worden gemonitord om in een later stadium te incasseren. De persoonlijke situatie van debiteuren verandert met de tijd, zodoende maken wij gebruik van diverse tactieken waarbij nauw gekeken wordt naar mogelijkheden om het openstaande bedrag alsnog te incasseren. Enkele voorbeelden waarbij het aannemelijk is dat een debiteur over extra liquiditeit beschikt zijn onder meer:

  • Uitkering(en)
  • Uitbetaling tantièmes
  • Het verkrijgen van een baan
  • Kinderbijslag
  • Vakantiegeld
  • 13e maand

Op bovenstaande momenten wordt in dat geval uw debiteur nogmaals benaderd met het dringende verzoek de openstaande schuld alsnog te voldoen. Gezien de huidige verjaringstermijn in Nederland voor dergelijke schulden (2 of 5 jaar) zal CIB incasso uw incassodossier op juridische wijze “stuiten”. Hierdoor blijft de debiteur 20 jaar lang aansprakelijk voor de openstaande schuld bij uw organisatie en blijft het incassodossier opeisbaar.

Schuldbewaking

Klantacceptatie

Werkt u met bedrijven en/of particulieren? Er schuilt altijd een risico bij het aangaan van een relatie met een nieuwe klant. Voorkom verrassingen achteraf en weet met wie u zaken doet!

Met het online CIB kredietrapport krijgt u inzicht in de historie en huidige situatie van de betrokken instantie of particulier, in de moraliteit en de kredietwaardigheid. U krijgt direct antwoord op vragen omtrent de kredietwaardigheid, financiële rapportage met betrekking tot bezittingen, liquiditeiten, bankrelaties en betalingservaringen - aangevuld met een creditscore.

Klantacceptatie

Debiteurenbeheer

Het debiteurenbeheer is een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering. U wilt tenslotte tijdig betaald worden voor hetgeen u heeft geleverd. Een zichtbare trend is het uitbesteden van het debiteurenbeheer. U houdt op deze manier meer tijd over voor uw core business.

Tegen een minimale vergoeding kunt u via de online portal op onze website uw facturen digitaal aanmaken. CIB incasso is verantwoordelijk voor de facturatie, het debiteurenbeheer, de betalingsverwerking en incasso. U ontvangt wekelijks een overzicht met alle geïncasseerde bedragen.

Debiteurenbeheer

Gerechtelijke incasso

Soms is een gerechtelijke procedure helaas het enige dat rest om uw vordering te incasseren. Voorafgaand aan een gerechtelijk traject, verstrekken wij u eerst een advies. Daarbij zijn de juridische haalbaarheid en de verhaalbaarheid van een vordering doorslaggevend.

De gerechtelijke kosten zijn te allen tijden voor de verliezende partij, echter wanneer een debiteur geen verhaal biedt komen de werkelijk gemaakte kosten normaal gesproken voor rekening van de eisende partij.

Gerechtelijke incasso

Maximaal kostenrisico

De gerechtelijke kosten komen meestal ten laste van de verliezende partij, echter wanneer een debiteur geen verhaal biedt komen de werkelijk gemaakte kosten normaal gesproken voor rekening van u als eisende partij. Wanneer u procedeert via CIB incasso dan geniet u altijd van een maximaal kostenrisico. Dit houdt in dat uw kosten altijd tot een klein minimum zijn beperkt, ook als de procedure niet leidt tot het gewenste resultaat.


Internationale incasso

Doet u zaken met buitenlandse ondernemingen en blijken dit wanbetalers? Juridische mogelijkheden zijn vaak gering en gerechtelijke procedures zijn tijdrovend en kostbaar. Schakel tijdig een incassobureau in en voorkom hiermee dat uw facturen bij een wanbetaler onnodig lang uitstaan.

CIB incasso biedt een wereldwijde dekking op basis van 'no cure no pay'. Wij werken samen met gekwalificeerde lokale kantoren en agenten en zijn in staat uw internationale vordering op succesvolle wijze af te ronden.

Internationale incasso

Juridische bijstand

Om veilig te ondernemen is het essentieel om zoveel mogelijk risico's uit te sluiten. Verscheidene ondernemers vergissen zich in bepaalde risico’s met betrekking tot het juridische vlak. Door gebrek aan kennis en tijd kunnen juridische problemen optreden. Om u te behoeden voor juridische vraagstukken biedt CIB incasso een betaalde oplossing in juridische bijstand.

Juridische bijstand

Algemene voorwaarden

Veel ondernemers onderschatten het belang van correcte algemene voorwaarden. Het besparen in de basis van een onderneming geeft juridische problemen een kans. Door te investeren in algemene voorwaarden verzekert u uw onderneming van stabiliteit en voorkomt u eventuele juridische geschillen. CIB incasso kan voor een vaste prijs uw algemene voorwaarden op maat samenstellen.

Overeenkomsten

Aan diverse contracten, samenwerkingsvormen en afwijkende afspraken ligt meestal een overeenkomst ten grondslag. Om in een later stadium niet in eventuele discussies en/of problemen te komen is het van belang dergelijke afspraken kundig vast te leggen. De juristen van CIB incasso kunnen u hierbij ondersteunen.