Incasso zonder kosten?

Bel direct, 010-4145444!

Direct contact met CIB incasso

Ik ontvang graag vrijblijvend informatie.

AFM vergunning voor CIB incasso!

CIB incasso vroeg recentelijk een vergunning aan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Conform de nieuwe regelgeving is een dergelijke vergunning verplicht voor bedrijven die bemiddelen bij krediet of krediet aanbieden.

Kwaliteit en transparantie zijn twee kernwaarden van CIB incasso. Het juist naleven van de regelgeving is voor ons een basisvoorwaarde. Om onze werkzaamheden voor huidige en toekomstige opdrachtgevers correct te kunnen blijven uitvoeren, is een AFM-vergunning een vereiste.

Om tot toewijzing van een vergunning te komen, onderzoekt de AFM onder andere de volgende aspecten:

  • Betrouwbare dagelijks beleidsbepalers, medebeleidsbepalers en commissarissen;
  • Geschikte dagelijks beleidsbepalers en commissarissen;
  • Vakbekwame adviseurs;
  • Integere en beheerste uitvoering van de bedrijfsvoering;
  • Doorzichtige zeggenschapsstructuur.

Wij hebben onze officiële vergunning op 15 juni mogen ontvangen. Daar zijn we erg blij mee en zien dit als een bevestiging van onze koers en visie!

Centraal Invorderings Bureau

Jan Leentvaarlaan 65-67


3065 DC   Rotterdam

Contact

Telefoon