Brief ontvangen?
Bekijk uw dossier online of neem contact met ons op.
Heeft u een aanmaning van CIB ontvangen?
Log in op MIJNCIB om het openstaande bedrag te bekijken, direct te betalen, een betalingsregeling te treffen of online een bezwaar in te dienen.

Financiële gezondheid is essentieel

Direct contact met CIB incasso

Ik ontvang graag vrijblijvend informatie.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Financiële gezondheid is belangrijk. Het is een middel tot welzijn en een gelukkig leven. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers een actieve bijdrage leveren aan het vergroten van de financiële gezondheid van mensen. Dit doen wij op twee manieren:

  1. Het geven van voorlichting over het voorkomen van geldproblemen, met als doel het weerbaarder maken van jongeren tegen verleidingen die hen in financiële problemen kunnen brengen;
  2. Het bijdragen aan sociale projecten voor mensen met geldproblemen, met als doel het leed van deze mensen te verzachten.

We proberen deze missie zoveel mogelijk te vertalen naar concrete activiteiten.